5-spann
Sleipners Hyrverks 5-spann med fullsatt "Mailcoach"


Sleipners Hyrverks 6-spann på Åby travbana.