stora begravningsvagnen
Stora begravningsvagnen. Fotot taget vid gamla Sleipners
sista begravningskörning i maj 1963.

Lilla begravningsvagnen
Lilla begravningsvagnen på Östra begravningsplatsen.