En-dag-för-alla. Botaniska trädgården i Göteborg.

Våra priser och villkor:
Dronning-landån med 4-spann, kusk+medhjälpare och lakejer 10.000 kr
Dronning-landån med parhästar, kusk+medhjälpare 8.000 kr
Kunga-landån med 4-spann, kusk+medhjälpare och lakejer 9.000 kr

Kunga-landån

med parhästar, kusk, ev. medhjälpare

7.000 kr

Victoria-vagn

med parhästar, kusk

7.000 kr

Wagonette med parhästar, kusk 7.000 kr

Priserna gäller inkl 6% mervärdesskatt och inkl. frakt inom 
Göteborgsregionen. Ekipagen framförs av uniformerad kusk 
och/eller medhjälpare, i grön kappa med svarta slag och 
cape samt grå cylinderhatt. Vid 4-spannskörning medföljer 
alltid minst en medhjälpare/lakej i grön kavaj med svarta 
slag, vita ridbyxor och svarta läderstövlar.

Vid bokning betalas 1/2 summan som bokningsavgift, mot 
vår orderbekräftelse. Resten kontant efter utförd körning. 
Vi maximerar i normalfallet för vårt deltagande till 4 timmar. 
Självklart ordnar vi med ytterligare service om så önskas!

För körningar i närområdet utan lastbilsfrakt lämnas 
rabatt. För speciella önskemål, som t ex 5-6-spann, 
reklam- och TV-inspelningar eller gällande andra typer 
av vagnar, ber vi få lämna offert.

Företaget:
Sleipners Hyrverk är ett registrerat företag, 
reg. nr SE 421017581801 och innehar F-skattebevis.
Postadress: Box 2, 446 21 Älvängen. Stallarna och vagnslidren finns i Skönningared, mellan Älvängen och Skepplanda (skyltar från allm. väg).
Telefonnummer:
Dagtid: 0303-74 82 10,
kvällstid: 0303-74 82 51 Fax: 0303-74 64 02. E-mail: jap@alefast.se