12 landåer till fest 1930
12 Landåer till fest i Göteborg på1930-talet

Historia
Sleipners Hyrverk grundades 
redan 1880 av Joh. A. Holmdahl. 
År 1904 ombildades bolaget till 
att omfatta även automobiler.
1927 delades verksamheterna 
för gott i och med att automo-
bilen började konkurrera ut 
hästen och Nya Bil AB Sleipner 
bildades för enbart taxi med bil. 
I maj 1963 kördes den sista 
begravningen med dåvarande 
Sleipners Hyrverk och häst-
epoken var slut. I slutet av 
1970-talet återupptogs emeller-
tid verksamheten. Till en början 
enbart vid bröllopskörningar men 
sedan 1993 körs också begrav-
ningar, med vagnar som tillhört 
gamla Sleipner och taxikörningar.
Vi har också medverkat i flera 
reklamfilmer och i de flesta 
TV-produktioner som gjorts av 
Göteborgs TV där häst och vagn 
ingått. Traditionen förs med 
andra ord vidare...

Sleipners ca 1910


Sleipners i Borås 1958